Jdi na obsah Jdi na menu
 


HLUBINNÁ REGRESNÍ TERAPIE

             

Úkolem regresní terapie je pomoci nám identifikovat a řešit potlačené emoce, vzpomínky a zážitky, které jsou překážkou na cestě k zdravému a šťastnému životu.

Všechny signály a informace, které získává psychika z jednotlivých čidel umístěných v organismu ( spadají sem i všechny smysly ), se zapisují do paměti. spolu s nimi se do paměti zapisují také všechny naše vědomé prožitky.

Jestliže prožíváme nějakou událost, ve které je bolest, soustřeďuje se naše pozornost na tuto bolest, a dochází ke stavu zúženého vědomí. Ve stavu zúženého vědomí si neuvědomujeme řadu věcí, které bychom si za normálních okolností uvědomili. Znamená to, že je tu ochuzený komentář, tj. naše prožívání je omezeno jen na pocit bolesti. Ostatní je mimo naši pozornost, a tedy není obsahem komentáře, který se zapisuje jako prožitek do paměti.

Tyto stavy se opětovně vybavují v každé situaci, která nějak ( i vzdáleně ) připomíná původní událost. A z toho může vyplývat mnoho následných potíží. Na původní událost si vědomě nemusíme pamatovat, ale naše mysl i tělo si může opětovně ,, přehrávat " původní záznamy. Z toho pramení mnohé psychické a psychosomatické problémy, které se objevují zdánlivě bez příčiny.

Sekundárně traumatická událost neobsahuje skutečný zdroj bolesti - bolest je vní pouze vyvolána

Událost obsahující bolest, která má ochuzený komentář, je traumatická událost. Při pozdějším vybavování mohou tyto události působit řadu potíží. Potíže somatické, tím, že se vybavují somatické bolesti v nich obsažené, psychické bolesti, obvykle tím, že se vybavují slovní obsahy ( konkrétní myšlenky nebo věty, např. ,, To nedokážu.", ,, Jsi k ničemu. " ) s takovými událostmi spojené. Abychom odstranili negativní působení traumatických událostí, musíme doplnit chybějící informace v ochuzeném komentáři.

 Kdykoliv se podmínky stanou natolik obtížné, že vypukne krize, může se člověk otevřít duchovnímu pokroku. Cesta osvobození se z kritických situací a během utrpení se urychluje.

 Krize může nastat z nejrůznějších příčin ( např. nemoc, ochrnutí po nehodě, ztráta blízké osoby atd. )

1 - Nejistota - ještě se nic neděje, neutkám se s tím, to nic není

2 - Jistota - ukáže naše limity ve zvládnutí situace, v možnostech řešení, nechci tomu uvěřit, šok.

3 - Agrese - pozitivní ve smyslu ledání řešení, destruktivní ve smyslu ztráty víry, ztráty Boha, hledání viníka zvenčí

4 - Smlouvání - chci zázrak, nechci to, slibuji, že ..... už budu .....

5 - Deprese - bezmoc, žal, lítost, smutek, dno bolesti.

6 - Přijetí - smíření, tak jo, přijímám, beru to jako šanci nalézt pravou sílu ( pravé hodnoty ) jednotu ( nové společenství )

Deprese  - je nejdůležitější část krize - ona rozhoduje, jestli člověk zůstane ve tmě nebo projde úzkou cestou  do světla ( obnova radosti ). 40 % lidí projde do světla, 60 % se zacyklí v nižších stupních krize.

Uvádím kontraindikace, kdy není vhodné podstupovat hlubinnou regresní terapii : užíváním psychofarmak, antidepresiv, psychotropních látek rozšiřující vědomí ( je na  zvážení o jakou látku jde, množství a doba užívání ). Epileptické záchvaty, těhotné ženy, schizofrenie.

Také Vám ten člověk, který pracuje ve službě druhým lidem ( terapeut,  masér atd. ) musí  tzv. sednout, lidsky i profesionálně.